Władze

Dyrektor Dorota Pyszyńska
Dorota Pyszyńska

Dorota Pyszyńska – urodzona w Jeleniej Górze. W 1984 ukończyła Liceum Medyczne w Otwocku a następnie w latach 1994-1998 studiowała w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej gdzie uzyskała tytuł magistra w zakresie andragogiki specjalnej. W 2002 r. ukończyła Podyplomowe Studium Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego oraz w 2005 r. Podyplomowe Studium Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1999-2003 Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie.

Od 2003 r. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Waleriana Łukasińskiego w Górze Kalwarii. Jako Dyrektor jednego z największych domu pomocy społecznej w Europie przeznaczonego dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz przewlekle psychicznie chorych oraz pierwsza kobieta w 165-letniej historii Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii sukcesywnie od 2003 r. doprowadziła do spełnienia przez Dom  standardów europejskich w zakresie zapewnienia potrzeb bytowych, opiekuńczych oraz wspomagających, które Dom osiągnął w 2010 r.

Członek Mazowieckiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Uzależnionej „Powrót z U”, Gminnej Społecznej Rady Zdrowia oraz Mazowieckiego Stowarzyszenia Dyrektorów Domów Pomocy Społecznej.

W 2001 r. nagrodzona przez Starostę Piaseczyńskiego za zorganizowanie kolonii dla dzieci powodzian z Nowego Sącza oraz w 2008 r. wyróżniona przez Wojewodę Mazowieckiego „za szczególne osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej i zaangażowanie w niesienie pomocy potrzebującym”.

22 listopada 2012 roku na mocy Postanowienia Prezydenta RP – Bronisława Komorowskiego z dnia 18 października 2012 r. odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi za działalności na rzecz potrzebujących pomocy i wsparcia.
Srebrny Krzyż Zasługi