Usługi

Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii posiada bazę terapeutyczno – opiekuńczą, w skład której wchodzą:

  • zespół pomieszczeń medyczno – diagnostycznych:
    • gabinety lekarskie;
    • gabinet stomatologiczny;
    • gabinety zabiegowo – pielęgniarskie na każdej sekcji;
  • zespół pomieszczeń rehabilitacyjno – fizykoterapeutycznych;
  • zespół pomieszczeń terapii zajęciowej.

W Domu prowadzona jest aktywizacja Mieszkańców poprzez różnorodne formy zajęć w ramach terapii zajęciowej. Głównym zadaniem terapii zajęciowej jest usprawnianie Mieszkańców Domu. Proponowane zajęcia są dostosowane do indywidualnych potrzeb i oczekiwań każdego Mieszkańca. W pracowniach terapii zajęciowej na terenie naszego Domu prowadzone są różnorodne formy terapii: arteterapia – terapia sztuką, poprzez stosowanie różnych technik i środków pracy z użyciem kredek, farb, gliny, masy solnej, plasteliny; biblioterapia, muzykoterapia, dramatoterapia, terapia tańcem, udział w grach i zabawach, robótki ręczne tj. szydełkowanie, haftowanie, dziewiarstwo, tkactwo, gobeliny, makramy i inne. W Domu powstało kółko teatralne i recytatorskie w skład którego wchodzą mieszkańcy naszego Domu.

W ramach terapii prowadzone są treningi umiejętności społecznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które obejmują treningi umiejętności praktycznych, trening podstawowych umiejętności społecznych, trening budżetowy, trening higieniczny i wyglądu zewnętrznego oraz trening rozwiązywania sytuacji trudnych. Działania terapeutyczne wspierane są przez wykwalifikowanych psychologów zatrudnionych w Domu. W zajęcia terapeutyczne włączają się wolontariusze, głównie młodzież szkolna, którzy pracując pod opieką terapeuty. Wolontariusze pomagają Mieszkańcom w prowadzeniu codziennych spraw oraz dotrzymują Mieszkańcom towarzystwa.

Pracownicy terapii zajęciowej organizują zajęcia terapeutyczne w poszczególnych sekcjach dla Mieszkańców mających problemy z poruszaniem się. Dodatkowo opiekunowie prowadzą zajęcia świetlicowe.

Ponadto podopieczni mają możliwość korzystania ze sprzętu sportowego do gry w tenisa stołowego, gry w piłkę nożną i koszykówkę. Raz w miesiącu organizowane są zabawy taneczne.

W Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii działa również chór złożony z mieszkańców naszego Domu, którzy swoje umiejętności wokalne prezentują przy okazji świat i uroczystości.

Na terenie Domu działa zespół redakcyjny wydający miesięcznik „Mój Dom”, w którym zamieszczane są bieżące informacje. Najistotniejsze wydarzenia dokumentowane są w Kronice Domu.

Zgodnie z rocznym planem działań zatwierdzonym przez Radę Mieszkańców organizowane są wycieczki i imprezy kulturalno-rekreacyjne.

Na terenie Domu prowadzona jest również rehabilitacja w formie zajęć indywidualnych i grupowych:

– gimnastyki ogólnousprawniającej prowadzonej w poszczególnych sekcjach,

– ćwiczeń przyłóżkowych w ramach indywidualnych ćwiczeń rehabilitacyjnych,

– ćwiczeń w sali rehabilitacyjnej.

Pomieszczenia rehabilitacji są wyposażone w specjalistyczny sprzęt niezbędny do prowadzenia ćwiczeń.

Dom posiada również Gabinet Fizykoterapii i EKG, w którym świadczone są usługi takie jak:

– badanie serca – elektrokardiogram;

– terapia pulsacyjnym polem magnetycznym (magnetoterapia);

– laseroterapia;

– elektroterapia (DD, jonoforeza, galwanizacja, elektrostymulacja);

– ultradźwięki (fototerapia);

– światłolecznictwo.

image015

Dla zapewnienia potrzeb duchowych Mieszkańców na terenie Domu znajduje się XVII – wieczna kaplica. Mieszkańcy mają możliwość pielęgnowania swojej wiary i religii poprzez uczestnictwo w nabożeństwach w dni powszednie i święta.

image017

Baza lokalowa

W latach 2004-2008 zostały oddane do użytkowanie trzy pawilony mieszkalne, zaś w 2010 roku oraz 2011 roku zakończyły się inwestycje prowadzone przez Powiat Piaseczyński w zakresie przebudowy i rozbudowy pawilonów mieszkalnych nr 1, 2, 3 i 14 sfinansowane w części ze środków pochodzących z unii europejskiej.

W/w inwestycje polegały na przebudowie istniejących pomieszczeń mieszkalnych na pokoje 2, 3 i 4 osobowe wraz z łazienkami. Została również wymieniona stolarka okienna i drzwiowa oraz kompleksowo wykonano wymianę instalacji budynku. Przebudowa Pawilonu nr 1, 2 i 3 została połączona z rozbudową obiektu, która polegała na dobudowaniu zespołu gastronomicznego dla przebywających w pawilonie Mieszkańców. Wykonano również remont elewacji budynku nr 2 oraz remont elewacji i wymianę pokrycia dachowego budynku kaplicy wraz z łącznikami. Powyższe prace ze względu na zabytkowy charakter obiektów prowadzone są za zgodą oraz pod nadzorem Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Pawilony mieszkalne znajdujące się w Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii zgodnie ze standardami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. nr 217 poz. 1837 z późn. zm.). zostały przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.