Historia

1683 – Kolegium Pijarów
Biskup poznański Stefan Wierzbowski funduje budowę miasta w miejscu,  w którym wg przekazów miejscowi chłopi ujrzeli na niebie krzyż utworzony z chmur. Biskup sprowadza zakon pijarów, a ci w miejscu obecnego DPS zakładają kolegium.

1819 – Koszary Carskie
Budynki po zamkniętym kolegium pijarów trafiają w ręce wojska carskiego i przeznaczone zostają na koszary. W jednym ze skrzydeł mieści się więzienie, w którym osadzony zostaje Walerian Łukasiński – wielki patriota i działacz niepodległościowy.
To jego imię nosi od 1980 roku Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii.

1840 – Przytułek
Koszary zostają przekazane w darze Zarządowi Rady Głównej Opiekuńczej Instytutów Dobroczynnych w celu utworzenia schronienia dla biedoty z rejonu warszawskiego. Utworzona placówka otrzymuje nazwę “Dom Przytułku Starców i Kalek”.

1848 – Instytut
Przytułek, zwany natenczas Instytutem utrzymywane jest z datków ludności i darów od instytucji. Finansowego wsparcia udziela mu Książe Namiestnik, Car, Rząd Królestwa Polskiego.

1870 – Zakład Dobroczynny
Po upadku Powstania Styczniowego ustaje pomoc władz carskich.
Przytułek przechodzi pod opiekę Powiatowej Rady Opiekuńczej i otrzymuje nazwę “Zakład Dobroczynny na 100 miejsc i szpital na 150 łóżek”.

1905 – Instytucja Państwowa
Przytułek przechodzi w ręce Wydziału Zdrowia Zarządu Miasta Warszawy. Azyl znajdują w nim ubodzy i niepełnosprawni z okolic Warszawy.

1935 – Czerwony mur
Teren Domu zostaje otoczony wysokim murem z czerwonej cegły, który istnieje do dziś.

1939 – II Wojna Światowa
W czasie wojny Dom Przytułku był wykorzystywany dodatkowo jako szpital i udzielał pomocy żołnierzom polskim i niemieckim oraz polskim jeńcom.

1945 – Czasy powojenne
Po wojnie placówka wznawia działalność opiekuńczą. Następuje odbudowa zdewastowanych i rozgrabionych przez okupanta budynków. Zorganizowano własną aptekę, laboratorium, pracownię RTG oraz gabinet fizykoterapii.

1980 – 140-lecie Domu
Z okazji 140 lecia istnienia Państwowego Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych nr 1, w dniu 26 kwietnia 1980 roku otrzymał imię Waleriana Łukasińskiego.

2000 – Czas przemian
Zgodnie z Ustawą z 1990 r. o pomocy społecznej i Rozporządzeniem z 15 września 2000 roku powołano do życia Zespoły Opiekuńczo – Terapeutyczne, w celu opracowania Indywidualnego Planu Wsparcia Mieszkańca. Postępują duże zmiany w kierunku Programu Naprawczego zgodnie z ustawodawstwem.