Podsumowanie akcji “Szlachetna Paczka”

Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii po raz pierwszy włączył się w projekt “Szlachetnej Paczki”. W tym roku pomagaliśmy Panu Pawłowi, który samotnie wychowuje 9-letniego syna Roberta. W akcję włączył się także Wicestarosta Powiatu Piaseczyńskiego – Arkadiusz Strzyżewski. Z zebranych środków udało nam się zakupić nową pralkę, wykładzinę artykuły spożywcze, chemię itp. W niedzielę 12.12.2015 r. zgromadzone prezenty przekazaliśmy do magazynu Szlachetnej Paczki w Górze Kalwarii, z którego bezpośrednio trafiły do rodziny. Mamy nadzieję, że dzięki naszej skromnej „Szlachetnej Paczce” udało nam się uszczęśliwić rodzinę i podzielić się tym, co mamy najwspanialszego – sercem.

Dziękujemy wszystkim darczyńcom: pracownikom, mieszkańcom i przyjaciołom Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii. Jesteśmy pełni uznania , iż po raz pierwszy organizowana tego typu akcja odniosła taki sukces, ale to zasługa Was, ludzi o wspaniałych sercach, którzy sprawiliście, iż niedawno tak dalekie marzenie rodziny – spełniło się.