175 lecie Domu Pomocy Społecznej

175 lecie Domu Pomocy Społecznej

15 października obchodziliśmy 175 rocznicę utworzenia Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii.

Starosta Wojciech Ołdakowski, wicestarosta Arkadiusz Strzyżewski i przewodniczący rady Powiatu Daniel Putkiewicz – złożyli na ręce dyrektor Doroty Pyszyńskiej podziękowanie dla całego zespołu pracowników DPS za piękną pracę, zapewniającą pensjonariuszom opiekę i warunki pobytu możliwie najbardziej zbliżone do domowych.

Podziękowania złożył także wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński oraz burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria Dariusz Zieliński.

Historia zespołu budynków stanowiących dzisiejszy DPS sięga XVII wieku. Z początku było tu kolegium pijarskie, a potem koszary carskie. Dopiero w 1840 roku miejsce to związane zostało z funkcją instytucji opiekuńczej i dobroczynnej.

Od roku 2000 w Górze Kalwarii funkcjonuje Zespół Opiekuńczo-Terapeutyczny. W ciągu ostatnich lat budynki przeszły generalny remont, prowadzony pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Obecnie, Dom Pomocy Społecznej – będący jednostką powiatową – został w pełni przystosowany do standardów europejskich w zakresie opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Zatrudnia 350 osób personelu medycznego i pomocniczego, który na co dzień ma pod opieką 489 osób.

Z okazji rocznicy utworzenia Domu przygotowany został folder informacyjny, w którym zaprezentowana została historia domu, zabytki znajdujące się na jego terenie oraz usługi oferowane przez Dom. Folder można obejrzeć na naszej stronie pod adresem http://dpsgorakalwaria.pl/news/folder-175/.

O obchodach 175 – lecia informował m.in “Kurier Mazowiecki” emitowany na antenie TVP Warszawa, poniżej link, informacja o DPS zaczyna się w 8:11.

http://warszawa.tvp.pl/22304490/22102015

Obchodom 175 – lecia towarzyszyła wystawa malarstwa i rękodzieła wykonanego przez mieszkańców domu. Poniżej relacja z otwarcia wystawy w Ośrodku Kultury w Górze Kalwarii, oraz zdjęcia z uroczystości 175 – lecia.

Źródło: https://www.facebook.com/piaseczynskipowiat/

Wizytacja księży Marianów

Wizytacja księży Marianów

6 października w naszym Domu odbyła się wizytacja księży Marianów, przeprowadzona przez Wikariusza Generalnego Zgromadzenia Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia NMP Ks. Josepha Roesch MIC.
Towarzyszyli mu Ekonom Generalny ks. Wojciech Jasiński MIC oraz Proboszcz Parafii Ks. Andrzej Jerominek MIC. Podczas wizytacji księża spotykali się z pracownikami oraz mieszkańcami Domu, udzielając im błogosławieństw.

Na koniec goście wpisali się do pamiątkowej księgi gości, poniżej tłumaczenie pozostawionego wpisu.

Dziękuję za wasze ciepłe przyjęcie i gościnność. Gratulacje z okazji 175 rocznicy utworzenia domu. Kontynuujcie wspaniałą pracę którą tu wykonujecie. Niech Bóg błogosławi was wszystkich obfitością łask.

6 października 2015

X Tataspartakiada

X Tataspartakiada

Mieszkańcy naszego domu zostali zaproszeni do wzięcia udziału w X Tatasprtakiadzie, organizowanej przez fundację Dobra Wola w Łazach. Mieszkańcy wzięli udział w różnych dyscyplinach sportowych, oglądali również liczne atrakcje przygotowane przez organizatorów – pokazy artystyczne i sportowe. Największe zainteresowanie wzbudził pokaz motorów ratownictwa medycznego. Za udział w imprezie otrzymaliśmy pamiątkowy puchar. Tataspartakiada była piękna i niepowtarzalna, a przywieziona wrażenia pozostaną na długo w naszej pamięci.