Kopia Ikony Jasnogórskiej nawiedziła DPS

Kopia Ikony Jasnogórskiej nawiedziła DPS

16 sierpnia 2014r. Dom Pomocy Społecznej nawiedziła kopia Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Na tę okoliczność w zakładowej kaplicy odprawiona została msza święta z sakramentem chorych, w której udział wzięli pracownicy i mieszkańcy Domu.

 

Akt osobistego oddania się Matce Bożej

Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński Prymas Polski

Matko Boża, Niepokalana Maryjo!

Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radość i cierpienia, wszystko czym jestem i co posiadam.

Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości.

Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką.

Chcę odtąd czynić wszystko z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie.

Wiem że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twego Syna i zawsze zwyciężasz.

Spraw więc, Wspomożycielko Wiernych, by moja rodzina, parafia i cała ojczyzna była rzeczywistym królestwem Twego Syna i Twoim.

Amen.