Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii “Zasłużony dla Góry Kalwarii”

Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii “Zasłużony dla Góry Kalwarii”

W dniu 8.06.2014 r. podczas corocznego „Święta Góry Kalwarii” Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii otrzymał tytuł „Zasłużony dla Góry Kalwarii”. Jest to wyróżnienie nadawane przez Radę Miejską Góry Kalwarii na wniosek Kapituły za wybitne zasługi dla rozwoju Gminy dla osób fizycznych, organizacji i instytucji, które w sposób widoczny i niepodważalny przyczyniły się do zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, za swoją działalność zawodową i społeczną szczególnie zasłużyły się Miastu i Gminie Góra Kalwaria, przyczyniając się do jej rozwoju, pomnożenia dobrobytu lub popularyzowania osiągnięć.

Pani Dorota Pyszyńska – Dyrektor Domu wspólnie z pracownikami z rąk przewodniczącego Rady Miejskiej odebrała akt nadania tytułu „Zasłużony dla Góry Kalwarii”, okolicznościowy medal oraz znaczek. Po uroczystym wręczeniu odznaczenia Pani Dyrektor skierowała słowa podziękowania do wnioskodawców tytułu tj. Władz Gminy Góra Kalwaria, jak również do Władz Powiatu Piaseczyńskiego, którzy sprawują pieczę nad Domem Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii przy tej okazji nie zapominając o pracownikach oraz mieszkańcach.