Ćwiczenia przeciwpożarowe w Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii

Ćwiczenia przeciwpożarowe w Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii

W dniu 15 października bieżącego roku na terenie Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii odbyły się ćwiczenia przeciwpożarowe połączone z ewakuacją mieszkańców z Pawilonu nr 3, który na czas ćwiczeń był przyjęty jako obszar pożaru. Ćwiczenia zostały zainicjowane przez Wydział Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Piasecznie.
W ćwiczeniach uczestniczyły jednostki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Górze Kalwarii oraz załogi wraz z karetkami Pogotowia Ratunkowego. W rolę mieszkańców pawilonu wcieliła się młodzież z Zespołu Szkół Zawodowych im. Marszałka F. Bielińskiego w Górze Kalwarii o specjalności: ochrona granicy państwowej.
O godz. 10. 00 w Pawilonie nr 3 na drugiej kondygnacji wybucha pożar o czym informuje system przeciwpożarowy. Personel usiłuje gasić ognisko pożaru przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego bez rezultatu. O zaistniałej sytuacji zostaje powiadomiony Dyrektor Domu – Pani Dorota Pyszyńska, która przybywa na miejsce w celu koordynacji akcji ewakuacyjnej. W tym czasie mieszkańcy płonącego pawilonu są wyprowadzani przez personel w bezpieczne miejsce. Rozbrzmiewa syrena usytuowana na budynku kuchni, informująca personel pozostałych oddziałów o zagrożeniu, który przybywa w celu udzielenia pomocy. W krótkim czasie na miejscu zjawiają jednostki straży pożarnej i pogotowia ratunkowego i tym samym zarządzanie akcją ewakuacyjną przejmuje dowódca jednostki Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie, któremu niezwłocznie Dyrektor Domu przekazuje informacje o bieżącej sytuacji oraz podjętych działaniach. Strażacy przystępują do skomplikowanych działań gaśniczych wewnątrz budynku, jak również wynoszą na noszach mieszkańców pozostających wewnątrz budynku. Następnie poszkodowanym udzielana jest pomoc lekarska w specjalnie postawionym do tego celu namiocie medycznym. Kolejno osoby opatrzone na miejscu pożaru wymagające hospitalizacji odwiezieni zostają do szpitali. Po zakończeniu działań gaśniczych i ratunkowych przystąpiono do sprawdzenia budynku.
Ewakuacja odbywała się sprawnie, bezpiecznie i na bardzo wysokim poziomie organizacyjnym i z pełną odpowiedzialnością za zdrowie i życie ludzkie. Akcja gaśnicza prowadzona była profesjonalnie. Zarówno strażacy jak i personel medyczny postawione zadania przez dowódcę działań ratowniczych wykonali wzorowo. W tym miejscu należy również zaznaczyć role personelu Domu, który jest doskonale przygotowany do działań na wypadek pożaru i podejmuje czynności zgodnie z Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego. Po zakończeniu ćwiczeń Pani Dyrektor zaprosiła wszystkich uczestników ćwiczeń na gorącą grochówkę.