III KONFERENCJA POWIATOWA „OCHRONA ZABYTKÓW POWIATU PIASECZYNSKIEGO”

III KONFERENCJA POWIATOWA „OCHRONA ZABYTKÓW POWIATU PIASECZYNSKIEGO”

W dniu 19.04.2012 r. odbyła się III Konferencja Powiatowa pod nazwą: „OCHRONA ZABYTKÓW POWIATU PIASECZYŃSKIEGO” organizowana przez Powiat Piaseczyński. Patronat honorowy objął Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Pan Rafał Nadolny – Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego oraz przedstawiciele towarzystw ochrony zabytków Powiatu Piaseczyńskiego. Podczas konferencji Starosta Piaseczyński wraz z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz przedstawicielem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wręczyli osobom szczególnie zasłużonym wyróżnienia za pracę na rzecz ochrony zabytków.

Jednym z punktów konferencji była prezentacja multimedialna odnowionego zespołu zabytkowych budynków poklasztornych dawnego Konwentu Pijarów z XVII w. znajdujących się obecnie w Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii.

Rok 2012 Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej

image002(6)Rok 2012 został ogłoszony przez Unię Europejską „Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej”. Jego celem jest zwrócenie uwagi na potrzeby społeczne osób starszych i wykorzystanie drzemiącego w nich potencjału dla zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnych, wsparcia rozwoju wolontariatu wśród tej grupy wiekowej i zapewnienia spójności społecznej. Niezwykle istotne jest również utrzymanie solidarności międzypokoleniowej w społeczeństwach, w których liczba osób starszych szybko wzrasta.

W ramach promowania aktywności osób starszych Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii weźmie już kolejny raz udział w Dniach Otwartych Mazowieckich Domów Pomocy Społecznej planowanych w miesiącu wrześniu. Zadaniem Dni Otwartych będzie przekazanie młodym ludziom informacji o możliwościach podejmowania aktywności zawodowej w placówkach pomocowych (zatrudnienie w usługach społecznych, wolontariat) oraz umożliwienie bezpośrednich spotkań z mieszkańcami Domu – osobami z bogatym doświadczeniem zawodowym.