Uslugi-glowna

Usługi

Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii posiada bazę terapeutyczno – opiekuńczą, w skład której wchodzą: zespół pomieszczeń medyczno – diagnostycznych: gabinety lekarskie; gabinet stomatologiczny; gabinety zabiegowo – pielęgniarskie na każdej sekcji; zespół pomieszczeń rehabilitacyjno – fizykoterapeutycznych; zespół pomieszczeń terapii zajęciowej.

galeria-glowna

Galeria

     

historia-glowna

Historia

1683 – Kolegium Pijarów Biskup poznański Stefan Wierzbowski funduje budowę miasta w miejscu,  w którym wg przekazów miejscowi chłopi ujrzeli na niebie krzyż utworzony z chmur. Biskup sprowadza zakon pijarów, a ci w miejscu obecnego DPS zakładają kolegium. 1819 –O nas

Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii im. Waleriana Łukasińskiego jest jednostką organizacyjną Powiatu Piaseczyńskiego, działającą w formie jednostki budżetowej o zasięgu ponadgminnym. Przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz osób przewlekle psychicznie chorych. Dom posiada zezwolenie na prowadzenie działalności...

Czytaj dalej